Naše práce

 Prvotní myšlenka založení spolku věnujícího se přírodě a její ochraně vznikla při účasti zakládajících členů na výsadbě aleje z Jabkenic do Pěčic. 

Všichni vidíme ty rychlé změny v důsledku změn klimatu, ať už za to může kdokoliv a cokoliv. Na globální úrovni toho moc nezmůžeme, ale můžeme ovlivnit tu lokální úroveň.

Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody a podporu soudržnosti komunit, které jsou v harmonii s přírodou. Naše práce spočívá v realizaci projektů a aktivit, které mají za cíl zvyšovat povědomí o důležitosti ochrany přírody a podporovat udržitelný způsob života.

Hlavní téma našich činností je:

  • Organizování dobrovolnických akcí a brigád na ochranu přírody
  • Pestrost přírody - biodiverzita "není zahrada jako zahrada"
  • Poradenství a konzultace pro komunity a jednotlivce v oblasti ekologického života a udržitelného rozvoje
  • Práce s vodou
  • Obnova půdy - regenerativní hospodářství "od písku k bohaté půdě"
  • Zaměření na ochranu přírody - naše organizace se zaměřuje na ochranu přírody a jejích ekosystémů. Snažíme se podporovat udržitelné zemědělství a ochranu biodiverzity.
  • Podpora soudržnosti komunit - věříme, že soudržnost komunit je klíčová pro udržitelný rozvoj. Proto se snažíme podporovat spolupráci a souznění mezi obyvateli a komunitami