Náš tým

 

Renata Beníšková

Předseda/předsedkyně - zastřešuje a řídí činnost organizace, komunikuje s ostatními členy a partnery, zastupuje organizaci navnějším světě

1. Zajišťuje koordinaci a vedení činnosti organizace. 2. Zastupuje organizaci navnějším světě a jedná s partnery, sponzory a dalšími spolupracujícími subjekty. 3. Vedlejšími činnostmi předsedy/předsedkyně mohou být například: zajišťování financování, strategické plánování a rozvoj organizace. 4. Zajišťuje pravidelné schůzky s ostatními členy a vede je

 

Miriam Hubková

Manažer/ka projektů - plánuje a koordinuje průběh jednotlivých projektů organizace, komunikuje s dárci a partnery, zajišťuje dodržování rozpočtu a plánovaných cílů

1. Plánování projektů: Manažer/ka projektů má za úkol plánovat jednotlivé projekty organizace, stanovovat jejich cíle a strategie a vytvářet plány pro jejich realizaci. 2. Koordinace průběhu projektů: Manažer/ka projektů zajišťuje, aby jednotlivé projekty probíhaly podle stanoveného plánu a koordinuje práci mezi jednotlivými členy týmu. Také sleduje průběh projektů a případně řeší